FUNCLIP

Rozwijaj biznes i zwiększaj liczbę klientów dzięki systemowi funclip

Do biegu, gotowi… akcja!

Funclip to filmy nagrywane w trakcie biegów – wyjątkowe, bo nie tylko oddające ogólny charakter imprezy, ale też spersonalizowane pod kątem poszczególnych biegaczy. Po 24 godzinach od startu każdy uczestnik otrzymuje swój unikalny clip z ujęciami, na których się pojawia. Zainteresowany? Zatem biegnijmy razem!

[Dla biegaczy] [Dla organizatorów biegów]